Telefoonnummer

(06) 83 55 04 97

E-mail

eline@oogvoorhetkind.com

Door middel van kindercoaching wordt er op een laagdrempelige manier gekeken naar oplossingen voor het kind – en de ouders. Dit kan op leergebied of sociaal emotioneel gebied zijn, of op het gebied van opvoedingsvraagstukken. Als kindercoach werk ik oplossingsgericht.

Op welk moment besluit je om een kindercoach te benaderen?
Als ouder wens je het allerbeste voor je kind. Waneer je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit, wil je iets doen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten doordat je kind niet mee kan komen op school, of ongewild in een hokje wordt gestopt.

Zie je dit bij je kind:

 • Komt moeilijk echt in contact
 • Stil en teruggetrokken
 • Heeft een vol hoofd
 • Is erg angstig
 • Maakt veel ruzie

Heb je hulp gezocht en ben je teleurgesteld in wat je aangeboden kreeg? Zoek je naar andere mogelijkheden? Dan zit je op het juiste spoor!

Ik werk als kinderpedagoog met kinderen van 6 tot 18 jaar met leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen, én met hun ouders. De kinderen ervaren veel druk, hebben last van een vol hoofd en zijn vaak erg gevoelig. De druk om steeds opnieuw te moeten presteren, kan leiden tot onrust en keuze stress. Met een vol hoofd en veel frustraties, boosheid, angsten en soms verdriet tot gevolg.


Mijn manier van werken
Ik kan mij zo voorstellen dat je graag wilt weten hoe ik te werk ga en wat je ongeveer kunt verwachten als je aan deze ontwikkel reis begint.

Wat je van mij mag verwachten tijdens de coaching:

 • Oog voor jou en je kind
 • Humor
 • Inhoudelijke vakkennis
 • Creativiteit
 • Scherpe observaties
 • Duidelijke feedback
 • Vertalingen naar alledaagse situaties
 • Respect voor jullie keuzen

Ik begin altijd met het intake gesprek met de ouders zonder het kind erbij, dit is kosteloos. In dit gesprek kijken we waar de vraag ligt en of er een match is. Is die match er, dan kan er een afspraak gemaakt worden om te starten met de coaching.

Het eerste coach gesprek is altijd met het kind én de ouders en duurt ongeveer 1,5 uur. In dit gesprek worden de doelen gesteld en vastgesteld hoeveel sessies er nodig zijn. Dit verschilt per kind en per ontwikkelvraag. gemiddeld kan je uitgaan van 4 tot 6 sessies van circa een uur. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor ouderbegeleiding.

Werken vanuit wat er wel is
Laat ik voorop stellen dat er niks wordt geforceerd. Geeft jouw kind aan dat het genoeg is, dan is dat wat het is. De gedachte erachter is dat veiligheid en vertrouwen bovenaan staan. Als dat ontbreekt is ontwikkeling onmogelijk.

Ik ga altijd te werk vanuit wat er wél is bij het kind en dat het gedrag wat een kind laat zien ergens helpend voor is. Dat wil overigens niet zeggen dat dit voor de omgeving altijd even fijn is. Ik kijk naar het kind achter het gedrag. Wie is dit kind? Wat zijn de kwaliteiten van dit kind? De inhoud en begeleiding stem ik hier op af, ik kan hier verschillende vormen voor inzetten. Dit gebeurt spelenderwijs en hierbij kun je denken aan rollenspellen, tekenspel, ontspanningsoefeningen, bewegingsspel etc.

Aan het eind van het coach traject vindt er een afsluitend gesprek plaats met de ouders, zonder het kind erbij. Dit enerzijds om terug te blikken op de behaalde resultaten en anderzijds om de laatste handvatten mee te kunnen geven zodat het geleerde ook thuis kan worden toegepast.

Mocht er na het afsluiten van het coach gesprek na enige tijd nog eens een onderhoudende sessie nodig zijn, dan is dit altijd mogelijk.